พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

                                                                      พุทธพจน์เตือนใจ
 
     "ควรทำวันและคืนไม่ให้เปล่าประโยชน์ จะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปแล้ว ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น" ขุททกนิกาย เถรคาถา
 
     เวลาในชีวิตของมนุษย์นั้นมีอยู่จำกัด เมื่อหมดแล้วก็หมดเลย ไม่มีการต่อเวลา ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าเวลาจะหมดลงเมื่อไร ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เราคิดอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องรีบทำนั่นคือ การบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม เหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเตือนพระภิกษุสงฆ์ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”
 
ประโยชน์ตนนั้นมีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ
1. ประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่การบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาให้ถึงพร้อม 
2. ประโยชน์ในสัมปรายภพในสุคติภูมิ คือเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วให้ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์และเมื่อถึงเวลาก็ลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีกันต่อในเมืองมนุษย์ 
3. ประโยชน์อย่างยิ่งนั้นคือ การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

    ดังนั้นขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในการสั่งสมบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนาต้องให้ถึงพร้อม โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน เราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนรอบข้างได้ และจะเป็นบุญใหญ่ที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คือที่สุดแห่งธรรมกันทุกคน   

 

 "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014335155487061 Mins