พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

    พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

 

                                                                                         พุทธพจน์เตือนใจ
 
     "แม่น้ำเป็นที่อยู่แห่งฝูงปลา ย่อมหลั่งไหลไปสู่สาครท้องทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได้ มีสิ่งที่น่ากลัวอาศัยอยู่มาก และเป็นที่อยู่แห่งรัตนะหลายชนิด ฉันใด  ห้วงบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต ให้ข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน  ที่นั่ง เครื่องปูลาด เหมือนห้วงน้ำหลั่งไหล เข้าไปสู่สาคร ฉันนั้น" อภิสันทาสูตร
 
     มหาสมุทรจึงเป็นศูนย์รวมของสายน้ำที่ไหลมาจากยอดเขาที่ไกลแสนไกล   ห้วงน้ำคือบุญก็เช่นกัน  จะหลั่งไหลมาสู่ใจของผู้มีปกติสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิตย์  ไม่ว่าบุญที่เกิดจากการถวายปัจจัยไทยธรรม เสื้อผ้าอาภรณ์ หรือข้าวน้ำที่เราได้ทำบุญมิเคยขาด จะกลั่นกลายมาเป็นบารมีหนุนนำ ให้ได้ประสบความสุขสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้อย่างดีแล้ว
 
     บุญนี้เป็นชื่อของความสุข  มีกระแสเป็นความใสเย็น  มีผลเป็นความชุ่มชื่นใจ เอิบอิ่มใจ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ มีแต่ความสุขกายสบายใจในทุกหนทุกแห่ง เมื่อหวังความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ท่านผู้รู้ทั้งหลายถึงได้สอนให้เราทำแต่บุญกุศลล้วนๆ  อย่าได้ไปทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศล ให้เอาความถูกต้องถูกธรรม มากกว่าความถูกใจ  เพราะใจของเราส่วนใหญ่มักจะถูกดึงไปในฝ่ายต่ำ  แต่ถ้าฝึกใจให้สูงขึ้นให้มุ่งตรงต่อหนทางสวรรค์นิพพานได้  ชีวิตหลังความตายก็จะพบแต่ความสุขสวัสดี

 

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010308663050334 Mins