ปฐมเริ่มสร้างมหาวิหาร จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2549

        ในวาระครบ ๑๒๒ ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม สร้างมหาทานบารมี น้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่

โดยพิธีในภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย นำบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เสร็จพิธีในภาคเช้า เวลา ๑๑.๐๐ น. ในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดสรภัญญะ “บทสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี” และท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ จากนั้นในเวลา ๑๕.๐๐ น. ตัวแทนคณะสงฆ์และสาธุชนลูกหลานหลวงปู่เดินทางไปยัง “แผ่นดินใบบัว” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคเย็นเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็น “พิธีวางมณีบรมจักรพรรดิ” เป็นปฐมเริ่มสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ แผ่นดินใบบัว โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำบูชาพระรัตนตรัยและนำลูกหลานหลวงปู่นั่งสมาธิ ณ สภาธรรมกายสากล จากนั้น พระภาวนาวิริยคุณ ประกอบพิธีวางมณีบรมจักรพรรดิ ณ แผ่นดินใบบัว พร้อมด้วย พระราชปริยัติสุธี และคณะสงฆ์จากประเทศเกาหลี ได้แก่ พระมหาเถระปุญญสนฺโต, หลวงพ่อเคียงอู และหลวงพ่อโอกัก

โดยในงานนี้ได้มีการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทั้ง ๒ แห่งพร้อมกัน คือ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และ ณ บ้านเกิด “แผ่นดินใบบัว” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ลูกหลานหลวงปู่จากทั่วทุกมุมโลกได้รับชมและร่วมพิธีจากเครือข่าย DMC พร้อมกัน

แผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นแผ่นดินรูปใบบัวมีน้ำล้อมรอบ มีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์จะได้จัดสร้าง “มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี” รูปทรงภูเขาทอง ๘ เหลี่ยม ภายในบันทึกประวัติการสร้างบารมีของท่านตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย บริเวณกลางวิหารประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้และนำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นกำลังใจและแบบแผนในการสร้างบารมีต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068966507911682 Mins