คำอธิษฐานจิต ทำบุญบำรุงวัด

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

คำอธิษฐานจิต ทำบุญบำรุงวัด

คำอธิษฐานจิต ทำบุญบำรุงวัด , อธิษฐาน , ทำบุญ , บำรุงวัด , บทสวดมนต์ , คำถวาย , คำกล่าวในศาสนพิธี


        ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญบำรุงวัด  เพื่อปกป้องและต่ออายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้  ขอให้ข้าพเจ้าได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกสถานที่  คนไทยคนพาลอย่าได้มากล้ำกราย   ให้ได้เกิดในปฏิรูปเทศ เกิด ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  แวดล้อมไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิต เกิด ในตระกูลสัมมาทิฐิที่เข้าใจในเรื่องการสั่งสมบุญ  เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม  หลักการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งชีวิต  รักการประพฤติปฏิบัติธรรม

         ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญถวายกระแสไฟฟ้าวัด  ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของการขับเคลื่อนงานพระศาสนาทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำมหาชนในการสร้างความดี  ให้มีทิพยจักษุเป็นเลิศ  รู้ถูก  เห็นถูก  มองอะไรถูกต้องเป็นไปตามความเป็นจริง  และให้พบแต่ความรุ่งโรจน์โชติช่วง  ไม่ตกต่ำอับจน  พบทางออกที่สว่างไสวของชีวิตเสมอ  มีดวงปัญญาเป็นเลิศ  ไหวพริบปฏิภาณว่องไวเป็นเลิศ  แตกฉานฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม

           ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำฉัน  น้ำใช้  ถวายน้ำไว้ในพระพุทธศาสนา  ขอให้เป็นผู้มีความสุขกาย  สุขใจ  เย็นกาย  เย็นใจ  สะอาดกาย  สะอาดใจ  ไม่ลำบากอยากจน  ไม่อด  ไม่อยาก  ขอให้ได้เกิดในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์  มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ไม่ลำบากในการสร้างบุญสร้างบารมีทุกรูปแบบ

         ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจบำรุงพระพุทธศาสนาในยามยากเช่นนี้ ขอให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกสิ่งอย่างง่ายๆ  เข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอย่างง่ายๆ  และบรรลุธรรมอย่างง่ายๆ  คิดอะไรก็ขอให้สำเร็จ ๆ ๆ  จงทุกประการเทอญ  นิพพานะ  ปัจจะโย โหตุ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010773817698161 Mins