คำถวายยานพาหนะ พร้อมคำแปล

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2558

คำถวายยานพาหนะ พร้อมคำแปล
 

คำถวายยานพาหนะ พร้อมคำแปล

 

คำถวายยานพาหนะ

    อิมัง มะยัง ภันเต, ยานัง, ภิกขุสังฆัสสะ, นิยยาเทมะ,สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง ยานัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

    ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ยานพาหนะนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024746032555898 Mins