คําอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

คำอธิษฐานจิตปล่อยปลา


คำเกริ่นก่อนนำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา (ตัวอย่าง)
           ท่านสาธุชนทั้งหลาย บางคนถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายสักเพียงใดก็ตามที มีสมบัติเป็นพันล้านก็ตามเถิดแต่ถ้าชีวิตของเขาเหล่านั้นเป็นชีวิตที่สั้นเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในการใช้จ่ายสมบัติเหล่านั้น และโอกาสที่จะได้ใช้สมบัติเหล่านั้นก็มีน้อย เพราะฉะนั้นชีวิตและอายุที่ยืนนาน จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน การให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต
        ท่านทั้งหลายได้เดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาสั่งสมบุญให้ยิ่งๆขึ้นไป เราได้มาใช้เวลาให้กับตัวเราอย่างเต็มที่ในการสร้างบารมีให้กับตัวเอง โดยเฉพาะการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นการต่ออายุให้กับเรา เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ทราบถึงอานิสงส์แล้ว
           ต่อจากนี้ไป ขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยพร้อมเพรียงกัน


 

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ ครั้ง)
 

พุทธะบูชา , มะหาเตชะวันโต , 
ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า,ขอให้มีเดช,มีอำนาจ,มีวาสนา,

ธัมมะบูชา , มะหาปัญโญ , 
ข้าพเจ้า,บูชาพระธรรม,ขอให้มีปัญญา,

สังฆะบูชา , มะหาโภคะวะโห , 
ข้าพเจ้า,บูชาพระสงฆ์,ขอให้มีโภคะทรัพย์สมบัติ,

อิมินา สักกาเรนะ , พุทธัง , ธัมมัง , สังฆัง , ปูเชมิ ฯ 
ข้าพเจ้า,ขอนอบน้อมถึง,คุณพระพุทธเจ้า,คุณพระธรรมเจ้า,คุณพระสงฆเจ้า, อีกทั้งคุณมารดาบิดา,
คุณครูอุปัชฌายอาจารย์
 (ท่านหญิงว่า คุณครูบาอาจารย์)  คุณทานบารมี, ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี, วิริยะบารมี, ขันติบารมี,สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี,อุเบกขาบารมี,ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา,
นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, ในปัจจุบันนี้, ตั้งแต่เล็กแต่น้อย,
จะระลึกได้ก็ดี, มิระลึกได้ก็ดี, 
ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น, จงมาช่วยประคับประครองข้าพเจ้า,
ให้สิ้นสรรพทุกข์, ให้สิ้นสรรพโศก, ให้สิ้นสรรพโรค, ให้สิ้นสรรพภัย, ศัตรูใด ๆ อย่ามาพ้องพาล

สัพเพ สัตตา,อะเวรมา,อัพพะยาปัชชา,อะนีฆา,สุขีอัตตานัง,ปะริหะรันตุ ฯ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงเป็นผู้ไม่มีเวร, จงเป็นผู้ไม่มีภัย, ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย, ปลาทั้งหลายเหล่านี้,
หากข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้, ก็จะถึงซึ่งความตาย, ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ , 
ขอบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าช่วยให้, สัตว์พ้นจากความตาย, สัตว์พ้นจากที่คุมขัง, จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า, ให้สิ้นสรรพทุกข์, ให้สิ้นสรรพโศก,
ให้สิ้นสรรพโรค,ให้สิ้นสรรพภัย,ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน,ในกาลปัจจุบันนี้เทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ.

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013360365231832 Mins