คำปาวารณาต่อสงฆ์ในพรรษา พร้อมคำแปล

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2558

คำปาวารณาต่อสงฆ์ในพรรษา

 

คำปาวารณาต่อสงฆ์ในพรรษา

              สังฆัง ภันเต ปะวาเรมิ อิมัง เตมาสัง จะตูหิ ปัจจะหิ ยะถาสังโฆ เตสุ ยังกิญจิ อิจฉะติตตา สังโฆ เม ภันเต อิมัง ปะวาระณัง ปะฏิคคัณหาตุ มัยหังเจวะ มาตาปิตานัง จะทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
 

 

คำแปล

        ข้าแต่ท่านผู้เจริญ , ข้าพเจ้าขอปวารณาพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ , ตลอดมาสนี้ , พระสงฆ์ย่อมปวารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจัย ๔ , ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใด , ขอพระสงฆ์จงบอกข้าพเจ้าเมื่อนั้น , ข้าพเจ้าจะนำมาถวายตามสติกำลัง , ขอพระสงฆ์จงรับปวารณาอันนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , เพื่อประโยชน์ , เพื่อความสุข , แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.049861951669057 Mins