การทําบุญตักบาตรวันเกิด

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทําบุญตักบาตรวันเกิด
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทําบุญตักบาตรวันเกิด , สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

      ชาวพุทธส่วนมาก นิยมทําบุญด้วยการตักบาตรประจําวันเกิดทุกสัปดาห์ เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ก็นิยมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ เป็นต้นบ้าง นิยมทําบุญด้วยการตักบาตรเมื่อถึงวันเกิดทุกรอบปีบ้าง

      การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิดนี้ นิยมตักบาตรพระเท่าอายุ หรือเกินกว่าอายุ ๑ รูป เช่น คนอายุ ๒๕ ปี ก็นิยมตักบาตรพระ ๒๕ รูปบ้าง ๒๖ รูปบ้าง เป็นต้น

      การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิด เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมี อันจะเป็นปุพเพกตปุญญตา ตังกล่าวแล้วยังมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการเพื่มเติมบุญกุศลอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เปรืยบเสมือนการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ดวงประทีป เพื่อให้ดวงประทีปไม่ดับ และให้ลุกโพลงขึ้นมีแสงสว่างไสวสืบต่อไปได้นานฉันใด การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิดนี้ ก็เพื่อเพื่มเติมบุญกุศล คือ นํ้ามันหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ชีวิตของตนไม่ดับลงและให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้นาน ฉันนั้น

 

 Total Execution Time: 0.0013304670651754 Mins