วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนและนั่งอยู่

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์

วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนและนั่งอยู่

วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์ยืนอยู่

        - ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิง เดินไปพบพระสงฆ์ท่านยืนอยู่ นิยมปฏิบัติดังนี้

        - หยุดยืนตรง

        - น้อมตัวลงยกมือไหว้

        - ถ้าท่านพูดด้วย ประณมมือพูดกับท่าน

        - เดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์

 

วิธีปฏิบัติเมื่อพบพระสงฆ์นั่งอยู่

        - ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิง เดินไปพบพระสงฆ์ท่านนั่งอยู่ นิยมปฏิบัติดังนี้

        - หยุดนั่งลง ถ้าพื้นที่สะอาด นิยมนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบถ้าพื้นไม่สะอาด นิยมนั่งกระหย่ง

        - น้อมตัวลงยกมือไหว้

        - ถ้าท่านพูดด้วย ประณมมือพูดกับท่าน

        - ลุกขึ้นเดินหลีกไปทางซ้ายของพระสงฆ์

        - ถ้าพระสงฆ์อยู่ในที่กลางแจ้ง มีเงาปรากฎอยู่ คฤหัสถ์ชายหญิงนิยมไม่เดินเหยียบเงาของพระสงฆ์ นิยมเดินหลีกไปเสียอีกทางหนึ่ง

 

 Total Execution Time: 0.0146342476209 Mins