การบูชาพระขณะเกิดความไม่สบายใจ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

การบูชาพระขณะเกิดความไม่สบายใจ

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การบูชาพระขณะเกิดความไม่สบายใจ , กราบพระ , ไหว้พระ

         ขณะใดเกิดความไม่สบายใจ เกิดความกลัดกลุ้มใจ เกิดความคับแค้นใจ เกิดความทุกข์ใจ เป็นต้น ชาวพุทธทั้งหลายผู้มั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัย นิยมเข้าห้องพระ หรือไปที่บูชาพระจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ทําจิตใจให้สงบอยู่กับพระรัตนตรัย โดยปฎิบัติดังนี้

         จุดเทียน และ ธูป ที่บูชาพระ แล้วมั่งคุกเข่าประณมมือกล่าวคําบูชาพระ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว ๓ หน)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิฯ

          จบแล้ว กราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้งพร้อมกับระลึกถึงพระรัตนตรัยขณะกราบ ดังนี้

กราบครั้งที่ ๑ ระลึกว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ ๒ ระลึกว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ ๓ ระลึกว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

          เสร็จแล้ว พึงนั่งพับเพียบประณมมือ หรือนั่งขัดสมาธิ มือทั้งสองวางหงายไว้ที่หน้าตัก โดยวางมือซ้ายอยู่ล่าง วางมือขวาหงายอยู่บน หลับตาน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ ทําจิตใจให้สงบระงับ ความทุกข์ใจเป็นต้นจะหายหมดไป จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์

 

 Total Execution Time: 0.016018346945445 Mins