คาถาเสกหมอนก่อนนอน

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการบูชาพระประจําวัน

คาถาเสกหมอนก่อนนอน

          ท่านบุรพาจารย์ได้สอนไว้ว่า ก่อนนอนเวลาค่ำคืนทุกครั้ง ให้เสกหมอนด้วยคาถาว่า

"ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปี ตัง ชานามิ ชานามิ"  

          ดังนี้ ๓ ครั้ง แล้วใช้มือขวาตบหมอนเพียงเบาๆ ๓ ครั้ง แล้วจึงนอน จะทําให้เกิดความรู้สึกตัวก่อนที่จะมีภัยอันตรายเกิดขึ้น เช่น จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นก่อนขณะที่จะมีขโมยขึ้นบ้านเรือน เป็นต้น

 

 

Total Execution Time: 0.013162783781687 Mins