ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม
ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม , ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , การมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่ , เทียนชนวน , เชิงเทียนชนวน

การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้

    ผู้เป็นพิธีกรทําหน้าที่มอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่ผู้เป็นประทานพิธีงานนั้นๆ เบื้องต้น จะต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้พร้อม คือ

         ๑. เชิงเทียนขนาดกลาง ๑ ที่ (ควรเป็นเชิงเทียนทองเหลือง เพราะติดเทียนได้มั่นคงดี)

         ๒. เทียนขี้ผึ้ง ขนาดใหญ่พอสมควร ๑ เล่ม (ควรหาเทียนที่มีไส้ใหญ่ๆ เพื่อไฟไม่ดับง่าย)

         ๓. น้ำมันยาง หรือน้ำมันก๊าด หรือน้ำมันเบนซิน พร้อมทั้งสําลีสําหรับใช้เป็นชนวนติดไว้ที่ธูปและเทียนที่บูชา เพื่อสะดวกแก่การจุดไฟติดได้เร็ว


วิธีการถือเชิงเทียนชนวน

      การถือเชิงเทียนชนวนมอบให้แก่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประธานพิธีงานนั้นๆ นิยมถือด้วยมือขวา โดยหงายฝ่ามือ นิ้วมือทั้ง ๔ นิ้ว รองรับเชิงเทียน หัวแม่มือจับอยู่เบื้องบนของเชิงเทียน

        ไม่นิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะทําให้ผู้ใหญ่รับเชิงเทียนชนวนไม่สะดวก หรือทําให้ผู้ใหญ่ต้องเสียภูมิ เพราะจับเชิงเทียนชนวนภายใต้มือของพิธีกรผู้ส่งให้ แสดงว่าไม่รู้ระเบียบ


วิธีการมอบเชิงเทียนชนวน

       เมื่อถึงเวลาตามกําหนดการแล้ว พิธีกรพึงจุดเทียนชนวนถือด้วยมือขวา (มือซ้ายควรถือไม้ขีดไฟติดมือไปด้วย เมื่อเทียนชนวนดับ จะได้จุดได้ทันท่วงที) เดินเข้าไปหาท่านผู้เป็นประธานพิธี ยืนตรงโค้งคํานับท่าน หรือ

       เมื่อพิธีกรเริ่มจุดเทียนชนวน ท่านผู้เป็นประธานพิธีเห็นแล้ว ลุกจากที่นั่งเตินไปที่โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยเอง พิธีกรพึงเดินตามหลังท่านไป โดยเดินตามไปทางด้านซ้ายมือของท่าน

     ประธานพิธีหยุดยืนที่ข้างหน้าที่บูชา พิธีกรพึงนั่งชันเข่าถ้าประธานพิธีนั่งคุกเข่า พิธีกรพึงนั่งคุกเข่าทางด้านซ้ายมือของท่านยื่นมือขวาส่งเชิงเทียนชนวนมอบให้ท่าน ส่วนมือซ้ายห้อยอยู่ข้างตัว

       เมื่อมอบเชิงเทียนชนวนให้ท่านประธานพิธีแล้วนิยมถอยหลังออกมาให้ห่างจากท่านพอสมควร เพี่อไม่ให้ขัดขวางการถ่ายรูปของช่างภาพ โดยถอยห่างออกมานั่งชันเข่า หรือนังคุกเข่าตามควรแก่กรณี พร้อมกับคอยลังเกตดู ถ้าเทียนชนวนดับพึงรีบเข้าไปจุดได้ทันที


วิธีการรบเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่

       เมื่อผู้ใหญ่จุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วพิธีกรพึงเข้าไปทางด้านซ้ายมือของท่าน ถ้าท่านยืนจุดพิธีกรพึงนั่งชันเข่ารับ ถ้าท่านนั่งคุกเข่าจุด พิธีกรพึงนั่งคุกเข่ารับเชิงเทียนชนวน

        การรับเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่นั้น นิยมยื่นมือขวาแบมือเข้าไปรองรับเชิงเทียนชนวนจากท่าน เมื่อรับแล้วนิยมถอยหลังห่างออกไปเล็กน้อย แล้วเดินกลับไปได้


ข้อควรสังวรระวัง

         อย่าจับเชิงเทียนชนวนเหนือมือท่านผู้ใหญ่ที่ท่านจับอยู่ถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพท่าน ทั้งเป็นการแสดงว่าตนเป็นคนไม่รู้ระเบียบอีกด้วย

       ขณะส่งเชิงเทียนชนวนมอบให้ท่านผู้ใหญ่ อย่าถือถึงกลางเชิงเทียนส่งมอบให้ท่าน เพราะจะท่าให้ท่านรับเชิงเทียนชนวนไม่สะดวก

         ต้องเตรียมไม้ขีดไฟ เป็นต้น ติดมือไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อมที่จะจุดได้ทันทีเมื่อไฟเทียนชนวนดับ

         ต้องกําหนดทิศทางของลมที่พัดมา โดยเฉพาะคือทิศทางลมที่เกิดจากพัดลม จะทําให้ไฟเทียนชนวนดับ หรือจะทําให้การจุดไฟเครื่องสักการบูชาไม่ติด หรือจุดไฟติดได้ยาก

         ถ้าเป็นงานมงคลที่มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคลสูตรว่า (อเสวนา จ พาลานํ) พิธีกรจะต้องจุดเทียนชนวนเข้าไปเชิญท่านผู้เป็นประรานพิธี ให้ท่านมาจุดเทียนนํามนต์อีกครังหนี่ง โดยมีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว

 

 Total Execution Time: 0.019182749589284 Mins