การวางแผนวิถีชีวิตวันต่อไป

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน

การวางแผนวิถีชีวิตวันต่อไป
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การวางแผนวิถีชีวิตวันต่อไป , สมาธิ , Meditation , ครอบครัว , Family

         เวลาเช้า ก่อนจะออกจากบ้านไปประกอบภารกิจการงานหาเลี้ยงชีพประจําวัน หลังจากบูชาพระรัตนตรัยแล้ว นิยมคิดวางแผนการ วางโครงการล่วงหน้าเสียก่อนโดยย่อดังนี้

๑. จะไปติคต่อกับใคร ที่ไหน เมื่อไร?
๒. จะไปทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร?
๓. จะทําอะไรก่อน จะทําอะไรภายหลัง
๔. จะทําอย่างไร จึงจะได้ผลดีมากกว่าผลเสีย? เป็นต้น

         เมื่อได้วางแผนการ วางโครงการ ไว้เรียบร้อยแล้ว ครั้นออกจากบ้านไปแล้ว ก็มุ่งหน้าไปทําภารกิจการงานตามแผนที่ได้วางไว้

         เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตประจำวัน จะเกิดมีน้อยที่สุด หรืออาจไม่เกิดมีเลย จะมีแต่ความเรียบร้อยและได้ผลดี ได้กําไรชีวิต ไม่ปล่อยให้กาลเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์

 

 Total Execution Time: 0.001318629582723 Mins