​​​​​​​พิธีทำบุญงานอวมงคล

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม
ระเบียบปฏิบัติการอาราธนาศีลเป็นต้น

พิธีทำบุญงานอวมงคล

      ในพิธีบําเพ็ญกุศลงานศพ เช่น งานทําบุญสัตตมวารศพ (ทําบุญ ๗ วัน) เป็นต้น มักนิยมจัดให้มีรายการทําบุญกุศลต่างๆ เช่น

         ๑. มีสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว มีเทศน์ หรือ
         ๒. มีเทศน์ จบแล้ว มีสวดพระพุทธมนต์ ฯลฯ


ลําดับการกล่าวคำอาราธนา
         งานบำเพ็ญกุศลที่มีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วมีเทศน์ต่อไปนั้น พิธีกรนิยมกล่าวคำอาราธนาดังนี้

         ก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มสวดพระพุทธมนต์ นิยมกล่าวคำอาราธนาพระปริตรอย่างเดียว

         ก่อนที่พระจะเทศน์ นิยมกล่าวคำอาราธนาศีลเมื่อรับศีลแล้ว ก็กล่าวคําอาราธนาพระธรรมสืบไป ดังต่อใปนี้


คำอาราธนาพระธรรม
               
พรัหมา (พรำมา) จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ,
               กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
               สันตีธะ สัตตาปปะระชักชะชาติกา,
               เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ

         งานบำเพ็ญคุศลที่มีเทศน์ก่อนแล้วมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ภายหลัง พิธีกรนิยมกล่าวคำอาราธนาดังนี้

         ก่อนที่พระจะเทศน์ นิยมกล่าวคําอาราธนาศีล เมื่อรับศีลแล้วก็กล่าวคําอาราธนาพระธรรม

         ก่อนที่พระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์ นิยมกล่าวคำอาราธนา เฉพาะพระปริตรอย่างเดียว ไม่ต้องกล่าวคําอาราธนาศีลอีก


วิธบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
        พิธีบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมนั้น พิธีกรนิยมกล่าวคำอาราธนาศีลก่อน เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว จึงกล่าวคำอาราธนาพระธรรมสืบต่อไป

 

 Total Execution Time: 0.018042016029358 Mins