ล้านคนดี ศรีชาติ ศรีศาสนา

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2562

ล้านคนดี ศรีชาติ ศรีศาสนา
ล้านศรัทธา สาธุชน คนงามใส
ล้านแรงรัก พลังสู้ ชูธรรมชัย
ล้านดวงใจ เป็นหนึ่ง ซึ้งครรลอง
ยึดโอวาท พุทธองค์ ทรงสอนสั่ง
ต้องหยุดยั้ง กรรมชั่ว บาปมัวหมอง
ต้องทำดี มีศีลธรรม สำนึกปอง
ต้องยึดครอง สติมั่น หมั่นภาวนา
ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย หมายชีวิต
สำรวมจิต สะอาดสว่าง ศีลสิกขา
มุ่งสันติ สงบฉ่ำ ธรรมเมตตา
มีอโหสิ อหิงสา ปราโมทย์ใจ
สรรพชีวิต ควรสร้าง ทางสวัสดิ์
สรรพมงคล พรพิพัฒน์ มนัสใส
สรรพกุศล ศีลธรรม อำนวยชัย
สรรพชนไทย สุขสันต์ นิรันดร์เอย
๒๑ มิ.ย. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000801682472229 Mins