ไม่ทำบุญ จะมีบุญ หรือคุณเอ๋ย

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2562

* มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

ไม่ทำบุญ จะมีบุญ หรือคุณเอ๋ย
ทิ้งบุญเลย ล่วงไป ใจหมองศรี
ยกข้ออ้าง โน่นนี่นั่น สารพันมี
เกิดตายฟรี รวยทรัพย์ อับจนบุญ
อยู่อย่างหวง ล่วงอย่างไร้ นัยมรรคผล
ไร้ประโยชน์ ไร้กุศล ดลเกื้อหนุน
ดำเนินใช้ ชีวิตชาติ อย่างขาดทุน
ฉันรักคุณ จึงบอกคุณ ทำบุญเทอญ
๒๑ พ.ย. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 

 

 Total Execution Time: 0.0069070021311442 Mins