พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนจบ)

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2547โดย พระมหาชนะ ธัมมธโช ป.ธ.๙,พธ.บ.,M.A.
( พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ กทม.)
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มมจร.

 

.....แต่หนทางซื้อวัดมิได้โรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไป อุปสรรคขวากหนามนานาชนิดยังขวางกั้นหน้าอยู่ เพราะในขณะที่หลวงพ่อเดินทางมาถึงนั้น ค่าของเงินออสเตรเลียขยับพุ่งสูงมากขึ้น ค่าของเงินบาทดิ่งต่ำลงทำให้เงินที่ตระเตรียมมา ไม่พอขาดไปประมาณ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ หรือสองแสนบาทไทยเศษ วิกฤตการณ์คราวนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการคิด และการทำงานของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินซื้อวัด โดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากธนาคารเลย หลวงพ่อโทรศัพท์ถึงคนโน้นคนนี้เท่าที่รู้จักคุ้นเคย ทุกคนต่างเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อ และต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำงานหนักกลายเป็นงานเบาสำเร็จประโยชน์ได้ อย่างเรียบร้อยดีงามสมประสงค์ทุกประการ

.....เมื่อจัดซื้อวัดที่เมืองเมลเบิร์นเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว หลังจากที่หลวงพ่อเดินทางกลับประเทศไทย ๖ เดือนต่อมา ข้าพเจ้าก็ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อที่สั่งให้ไปประจำอยู่ที่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ จุดประสงค์เพื่อสร้างวัดไทยอีกแห่งหนึ่ง ขยายฐานวัดไทยออกไปเป็นวัดแห่งที่สอง ยังจำได้แม่นยำว่า เดินทางจากวัดไทยนครเมลเบิร์นมาเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ เบื้องต้นต้องอดทนเช่าบ้านอยู่ก่อน ต่อมาก็ซื้อวัดใหญ่ โดยใช้วิธีกู้ยืมเงินมาจากธนาคารและเพียง ๓ ปี เท่านั้นแห่งการก่อตั้งวัดไทยในรัฐควีนส์แลนด์ วัดไทยซึ่งมีหลวงพ่อเป็นประธานดำเนินการก็เป็นอิสระมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเองเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓ โดยการช่วยเหลือจากพี่น้องชาวพุทธทุกคน แรงกำลังสำคัญมากที่สุด ที่ทำให้งานก่อตั้งวัดไทยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี
(วิลาส ญาณวรมหาเถร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณหลวงพ่อ (กตปุญญเถร) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี และพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธี (สิรินันทเถร) วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

.....หลวงพ่อทั้งสามนี้ ถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดไทยมาก เพราะท่านเป็นที่พึ่งเป็นที่เร้นเป็นที่ต้านทาน เป็นที่อาศัยของชาวพุทธทุกคน ถ้าไม่มีการนำของพระเดชพระคุณทั้งสามแล้ว ข้าพเจ้ากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า วัดไทยและพระไทยสายมหานิกาย คงไม่มีโอกาสในวันนี้ให้เห็น

.....เนื่องด้วยหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์เป็นกำลังสำคัญ ในการก่อตั้งวัดไทย และเป็นประธานดำเนินการ ข้าพเจ้าเองก็ได้พยายามสนองงานทำงานติดตามต่อประสานงานให้พระเดชพระคุณอย่างเต็มที่ ในฐานะเป็นพระธรรมฑูต ประจำออสเตรเลีย ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาส่งให้มาปฏิบัติศาสนกิจ ข้าพเจ้าจึงโชคดีมีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ปฏิปทาของหลวงพ่อหลายอย่าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลวงพ่อพาคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างแดน เช่น

.....๑.ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หลวงพ่อสอนว่าปัญญาไม่ใช่เอาไว้ต้มไว้แกง แต่เอาไว้ใช้แก่ไขปัญหา และทุกอย่างสามารถทำให้สำเร็จได้ ถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

.....๒.หลวงพ่อมีภาวะเป็นผู้นำสูง มีจิตวิทยาในการใช้คนให้ทำงาน หรือใช้คนถูกกับงานที่จะให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเต็มที่

.....๓.หลวงพ่อเป็นผู้มีอารมณ์ดี แจ่มใสและมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิตย์ ยิ้มได้ในทุกสถานการณ์ จึงแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์ได้ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์

.....๔.หลวงพ่อสอนให้เป็นคนรอบคอบและให้รู้จักระมัดระวังตัวทุกด้าน ไม่ประมาท มีตัวหนังสือเขียนติดป้ายไว้ที่ไหน อย่างไร ท่านจะสอบถามและสั่งให้แปลให้ฟัง โดยเฉพาะคำเตือนต่าง ๆ

.....๕.มีเมตตาธรรมต่อทุกคนไม่เลือกหน้า ทุกเพศทุกวัยและไม่เคยถือตัว หลวงพ่อมีความเป็นอยู่เรียบ ๆ ง่าย ๆ เป็นกันเอง เข้าหาได้ทุกขณะ


.....๖.คิดคำนวณตัวเลขเก่งมาก หลวงพ่อคิดในสมองเอง ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขยังสู้การคิดของท่านไม่ได้เลย

.....๗.จำคนแม่นยำและจะถามถึงสมาชิกผู้นั้นอยู่เสมอด้วยความห่วงใย

.....๘.หลวงพ่อเดินทางเก่ง เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยถึง ๒-๓ ครั้งต่อปีก็มี สามารถขึ้นรถลงเรือคล่องแคล่ว ไปที่แห่งหนตำบลใด ในโลกนี้ได้อย่างสบาย เอาตัวและคณะรอดปลอดภัย ถึงจุดหมายปลายทางด้วย ความสวัสดีมีชัย


.....๙.หลวงพ่อเป็นผู้ตรงเวลาต่อการทำวัตร สวดมนต์ ลงพระปาติโมกข์ เมื่อถึงเวลา หลวงพ่อจะชักชวนทุกคนให้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกัน ทำให้ดูอยู่ให้เป็น

.....ข้าพเจ้าและคนรอบข้างเคยได้รับความเมตตา อนุเคราะห์จากหลวงพ่อด้วยดีเสมอมา ชื่อของหลวงพ่อคงต้องอยู่คู่วัดไทยในออสเตรเลียตลอดไป อยู่ในตำนาน อยู่ในประวัติ อยู่ในคำบอกเล่า ถึงวีรกรรม อันแกล้วกล้า อาจหาญ มั่นคง ซึ่งตรงต่อการนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่ยังต่างแดน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01894953250885 Mins