สามัญญานุโมทนาคาถา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2564

สามัญญานุโมทนาคาถา (พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร)

สามัญญานุโมทนาคาถา
(พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร)

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัฅวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัตวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัตวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ฑีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมทั้งสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ,
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้, มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์.

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011410514513652 Mins