เมื่อให้โดยไม่หวัง

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2564

8-6-64-2-b.jpg

เมื่อให้โดยไม่หวัง
ผลตอบเเทน
ย่อมได้รับผลทันที
คือได้ความปลื้มใจ
เเละความสุขใจ
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012664477030436 Mins