อานิสงส์การบวช โดยย่อของ ผู้บวช-พ่อเเม่-ผู้ชวน-ผู้จัดงานบวช

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2564

a%20ni%20song%20karn%20buad.jpg

“อานิสงส์การบวช โดยย่อของ ผู้บวช-พ่อเเม่-ผู้ชวน-ผู้จัดงานบวช"

ผู้บวชเอง : บุญนี้มีอานิสงส์การบวชโดยย่อ คือบุญบวชก็จะปิดอบาย เเละมีสายบุญที่จะได้บวชอีก ในภพเบื้องหน้า กับจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย 

พ่อเเม่ของผู้บวช : ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเอง และคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของ พระพุทธศาสนาไปทุกชาติ 

ผู้ชวนบวช : การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรค พวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมี 

ผู้จัดงานบวช : การจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช ๕๐๐ คน ก็จะมี ส่วนแห่งบุญของทั้ง ๕๐๐ คน บุญนี้ก็จะทำให้ เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น 


คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098934332529704 Mins