ความสำคัญของความดี

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2565

650102_B.jpg

ความสำคัญของความดี

          ความดีมีความสำคัญต่อมนุษยชาติด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ

๑. ความดีทำให้จิตใจชาวโลกมีความผ่องใสยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะความผ่องใส่ของใจเป็นต้นทางของการคิดดี พูดดี ทำดีทั้งหลาย

๒. ความดีทำให้ไม่มีความเดือดร้อนที่จะเกิดตามมาแก่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ๕ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก หากเราไม่เกรงใจเขา เขาก็จะไม่เกรงใจเรา ไม่เฉพาะคนเท่านั้น ยังมีสัตว์อีกนานาชนิดอยู่ร่วมโลกกับเรา ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ เมื่อรวมกันแล้วจำนวนสัตว์ที่มีมากกว่ามนุษย์ ที่สำคัญสัตว์แต่ละตัวก็รักสุข เกลียดทุกข์ เกลียดความเดือดร้อน รักตัวกลัวตายไม่น้อยกว่ามนุษย์ ดังนั้น ก่อนจะกระทำสิ่งใดๆ ลงไปจึงต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ๕ รอบตัวด้วย

*****

ความเป็นคนดี
ไม่อาจสำเร็จได้เพราะความอยากเป็น
แต่ความเป็นคนดี จะสำเร็จได้เพราะ
ได้ทำความดีมาอย่างรอบคอบ
ต่อเนื่อง และมากพอจนติดเป็นนิสัย

*****

 

จากหนังสือ สติ สัมปชัญญะ รากฐานการศึกษาของมนุษยชาติ

เผด็จ ทตฺตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013285835584005 Mins