วัฒนธรรมชาวพุทธ

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2565

วัฒนธรรมชาวพุทธ

         วัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของชาวพุทธ

 

หมวดปัด...กวาด...เช็ด...ถู

หลักการทำความสะอาด
          ๑. เลือกใช้อุปกรณ์กวาดและถูให้เหมาะสมกับงาน และพื้นผิวที่จะทำ
          ๒. ทำความสะอาดจากด้านบนลงล่าง
          ๓. ทำความสะอาดจากพื้นที่ยากไปสู่พื้นที่ง่าย เช่น เริ่มจากซอกมุมก่อน
          ๔. กวาดหรือถู ไปในทิศทางเดียวกัน

การเตรียม
เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวก และเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน
เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม
          ๑. ไม้กวาดหยากไย่            ๒. ไม้กวาดดอกหญ้า
          ๓. ไม้ถูพื้น และผ้าถูพื้น       ๔. ผ้าเช็ดโต๊ะ
          ๔. ที่ตักผง                         ๕. กะละมัง
          ๖. ถังนํ้า                            ๗. ผงซักฟอก

วัฒนธรรมชาวพุทธ การใช้ไม้ขนไก่

การใช้ไม้ขนไก่
          วางไม้ขนไก่ให้ได้ฉากกับพื้นผิว แล้วกดลากไปในทิศทางเดียวกันถ้าปัดไปมา ฝุ่นจะกลับมาสกปรกบนวัสดุอีก ฉะนั้นจึงต้องทำความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน

วัฒนธรรมชาวพุทธ การกวาด

การกวาด
         ๑. ควรกวาดหยากไย่หรือฝุ่นผงจากด้านบนของห้องหรืออาคารที่ จะทำความสะอาดก่อน เช่น เพดาน หลังตู้ เป็นต้น
         ๒. ดูทิศทางลมควรกวาดไปในทิศทางเดียวกับทิศทางที่ลมพัดไป
         ๓. จับไม้กวาดบริเวณปลายด้ามให้กระชับมือ โดยใช้นิ้วชี้บังคับทิศทาง
         ๔. ขณะกวาด หลังตรงออกแรงกดพอประมาณกวาดไปข้างหน้า โดยกวาดตามซอกมุมก่อน กวาดจากด้านใน ออกด้านนอก ไม่ตวัดปลายไม้กวาดสูงจากพื้นเกิน ๑ ฝ่ามือ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจาย

วัฒนธรรมชาวพุทธ การถู

การถู
         ๑. จับไม้ถูพื้นให้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้กระแทกตัว หากเกิดการสะดุดขึ้น (ดังรูป)
         ๒. ถูบริเวณที่ยากก่อน เช่น ซอก มุม และถูไปในทิศทางเดียวกัน
         ๓. ขณะถูควรออกแรงกดพอประมาณแล้วดันไม้ถูไปข้างหน้า

วัฒนธรรมชาวพุทธ การใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเก้าอี้

การใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเก้าอี้
         ๑.นำผ้าชุบนํ้า(บีบ)หมาดๆ และพับให้พอดีกับฝ่ามือ
         ๒.ถูตามพื้นผิวโต๊ะด้วยนํ้าหนักสมํ่าเสมอไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองที่เราเช็ดแล้ว กลับมาเปรอะเปื้อนอีก

อานิสงส์การ ปัด...กวาด...เช็ด...ถู
         ๑. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด จนส่งผลให้รักการรักษา กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ ตามไปด้วย
         ๒. ทำให้ผิวพรรณ และจิตใจผ่องใส เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
         ๓. ทำให้เป็นคนละเอียด รอบคอบ ประณีต ช่างสังเกต รู้จักวางแผนงาน
         ๔. ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022247195243835 Mins