ดูปัจจุบัน

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2566

26-8-66-1b.jpg

บทที่ ๖๕
ดูปัจจุบัน

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนา ทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ... สวรรคสมบัติ... และนิพพานสมบัติ


                พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เคยให้โอวาทไว้ว่า การปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุข ปฏิเสธความสำเร็จไปทุกภพ ทุกชาติ ถ้ามีบุญน้อย อุปสรรคของชีวิตก็มาก ถ้ามีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อย ชีวิตยังมีการเวียนว่ายตายเกิด เราจะรู้ได้อย่างไร ให้ดูปัจจุบัน ถ้าสั่งสมบุญมามาก ปัจจุบันเราก็มีอุปสรรคน้อย ร่ำรวย มีรูปสมบัติ ทรัพยสมบัติ คุณสมบัติ ถ้าประกอบเหตุไม่ดี สั่งสมความตระหนี่ และบาปอกุศล ชีวิตก็ลำเค็ญ ยากลำบากทีเดียว


                 ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุกุศล ด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จึงได้ชื่อว่า สั่งสมเหตุอันจะนำความสุขมาให้


1นิธิกัณฑ์ มก. ๓๙/๓๐๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020334966977437 Mins