อัศจรรย์วันพระ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2566

2-10-66-1-b.jpg

บทที่ ๘๘
อัศจรรย์วันพระ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)


                พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อบัณฑิตเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์ และอุทิศทานให้แก่เทวดา1 เทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตดุจมารดาอนุเคราะห์บุตร ฉะนั้น คนที่เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ


                 พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีกิจกรรมทั้งในเทวโลก และในยมโลก


                  ในเทวโลก เหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา ท้าวสักกะขึ้นธรรมมาสน์แสดงธรรมให้เทวดาตั้งอยู่ในความไม่ประมาท


                 หมั่นเจริญพุทธานุสติ ย้ำเตือนให้บูชาพระจุฬามณีเจดีย์ จากนั้นจะมีการประกาศการทำบุญของหมู่มนุษย์


                 ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าใครทำบุญใหญ่ก็จะประกาศชื่อให้เทวดาได้อนุโมทนาเป็นอันดับแรก และตามด้วยบุญเล็กบุญน้อยตามลำดับ


                  ส่วนในยมโลก กุมภัณฑ์เจ้าหน้าที่จะหยุดการลงทัณฑ์ทรมาน สัตว์นรกมีโอกาสได้หยุดพัก วันนี้จึงรับบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ได้อย่างเต็มที่ สัตว์นรกได้รับบุญแล้ว อายุก็จะสั้นลง ระยะเวลาในการรับทัณฑ์ทรมานลดลง


                 ชีวิตในปรโลกนั้น ไม่มีการทำมาหากิน ไม่มีการค้าขาย มีความสุขได้ด้วยบุญที่ตนได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ และบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้


                 วันพระ จึงเป็นวันของการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นวันสงเคราะห์ญาติในปรโลก


1เรื่องสุนีธะและวัสสการะมหาอำมาตย์ มก. ๗/๑๑๖, มจ. ๕/๑๐๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011919657389323 Mins