ตามติดคุณยาย (๑๙ มกราคม)

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2566

26-10-66-1-b.png

บทที่ ๙๗
ตามติดคุณยาย (๑๙ มกราคม)

 

                  ต้นกล้าเล็กๆ อาศัยร่มเงาและความชุ่มชื้นของป่าใหญ่ จึงเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาเป็นไม้ใหญ่ เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลาย นำความชุ่มขึ้นมาให้แก่โลก ฉันใด


                 ลูกหลานคุณยายก็เช่นเดียวกัน เจริญเติบโตในเส้นทางบุญบารมี มีศรัทธาตั้งมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเป้าหมายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม เพราะอาศัยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ผู้นำหนทางสว่าง เป็นต้นบุญ ต้นแบบในการสร้างบารมี คอยพร่ำสอนปลูกต้นกล้าแห่งความศรัทธา ให้เจริญเติบโตในจิตใจของลูกหลาน ฉันนั้น


                   พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวก ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่างเคยสั่งสมบุญบารมีและอธิษฐานจิตตามติดพระพุทธองค์ ด้วยความรักความศรัทธาในปฏิปทา จนในที่สุดก็ได้บรรลุความปรารถนาที่ตั้งใจไว้


                   ลูกหลานคุณยายก็เช่นกัน เมื่อถึงวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์ ต่างก็พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบารมี ด้วยความรัก ความศรัทธาในปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ ที่มุ่งปราบมาร รื้อวัฏฏะ ไปสู่ถึงที่สุดแห่งธรรม


                    บุญนี้ย่อมผูกพันธ์เป็นผังสำเร็จ ให้ลูกหลานคุณยาย ตามติดคุณยายไปสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่องตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


                    วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลายได้ปรารภเหตุวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์ จึงได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่อน้อมถวายบุญกุศลนี้บูชาธรรมท่าน ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง

 

*๑๙ มกราคม วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนนกยูง
๓ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ
๑๐ กันยายน วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011676998933156 Mins