เบื้องหลังความสำเร็จ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2550

     ผ่านไปแล้วสำหรับวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ. ซึ่งเป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันแห่งการสร้างมหาทานบารมี และสั่งสมบุญของสาธุชนผู้ใจบุญทั้งจากภายในประเทศและทั่วโลก ด้วยการถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จาก 20,000 วัดทั่วประเทศ และหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

ซึ่งพิธีกรรมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงาม ยังความศรัทธา และความปีติในบุญ ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายงานทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และอาสาสมัครทุกท่าน ในการประสานงานทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การเตรียมงาน ร่วมงาน และการเก็บงาน

ครั้งนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับฝ่ายโภชนาการในการจัดเตรียมภัตตาหารและสถานที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร กว่า 50,000 รูป โดยได้รับความร่วมมืออาสาสมัครหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 24 นักศึกษาจากชมรมพุทธ ฯ อาสาสมัครโครงการทางก้าวหน้า และครู อาจารย์ รวมถึงนักเรียนอาสาสมัครกว่า 3,000 คน จาก 26 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธและทักษะการทำงานเป็นทีมของศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน อีกทั้งสาธุชนที่ตั้งใจมาช่วยกันรับบุญจัดเตรียมงานในส่วนต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วย

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 24 และนักศึกษาจากชมรมพุทธ พร้อมใจกันทำความสะอาดมหารัตนวิหารคด และเตรียมสถานที่สำหรับพระภิกษุ ฉันภัตตาหาร และถวายไทยธรรม

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ร่วมกับ อาสาสมัครจากโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า, สหพันธ์ครู และศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพื่อจัดการอบรมแนะนำการเตรียมงานในส่วนต่าง ๆ ให้แก่ ครู อาจารย์ และนักเรียนอาสาสมัคร โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2550 ช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่อบรมและปฏิบัติงานจริงตามสถานที่จัดงานต่างๆ เช่น การบรรจุและลำเลียงภัตตาหารพระ การอุปัฏฐากต้อนรับพระภิกษุ และการเก็บงาน เป็นต้น

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิง อาสาสมัครทุกคนต่างตั้งใจทำงานของตนอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ส่งผลให้พิธีกรรมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และงดงาม สร้างความประทับใจและเป็นที่ตั้งแห่ง ศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้นักเรียนอาสาสมัครในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธและทักษะการทำงานเป็นทีม ต่างประทับใจและตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันคุ้มครองโลก ปีพ.ศ. 2551 อีกในปีหน้านี้ด้วย ส่วนธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 24 ล้วนมีความเบิกบาน และยินดีที่ได้รับบุญใหญ่ ก่อนขึ้นปฏิบัติธรรม ณ สนแก้ววนาราม อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ารับการอบรมในโครงการธรรมทายาทหญิงในปีนี้

 Total Execution Time: 0.0039338827133179 Mins