เปิดศูนย์พัฒนาเยาวชน

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2550

     สมาคมส่งเสริมความดีสากล สมาคมรวมใจสร้างสรรค์ไทย สมาคมบัณฑิตสดใส สมาคมรักษ์ยานยนต์ และชมรม R $ DTC จัดพิธีเปิดตัว ศูนย์พัฒนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนประจำปี 2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนรับทุนจำนวน 39 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครนายก และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักเรียนที่รับทุนทุกคนได้ผ่านการอบรม จากค่ายพัฒนาเยาวชนและแนะแนวการศึกษา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ถึง 21 เมษายนที่ผ่านมา ณ สวนสุขภาพสุริยพรต จังหวัดนครนายก

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยการเห็นความสำคัญและเป็นการสนับสนุนมอบสิ่งที่ดีแก่เยาวชนนั่นเอง จึงเกิดความร่วมมือช่วยกันจัดให้เกิดโครงการดี ๆ เหล่านี้ขึ้น

นอกจากนี้สมาคมและชมรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้จัดพิธีตักบาตรแก่คณะสงฆ์ และพิธีปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จัดเป็นอภัยทานเพื่อน้อมนำจิตใจให้มีความเมตตาและอ่อนโยนต่อชีวิตอื่น ๆ กิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน และได้จัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่เมตตามาแนะนำความรู้ในพระพุทธศาสนา ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน ณ ศูนย์ศรีวรรณวัฒน์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 กรุงเทพมหานคร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011265993118286 Mins