บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ และรุ่นโรงเรียนนาชาติ จำนวน 85 คน รวมถึงพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาประจำปี 2550 จำนวน 130 คน

จัดขึ้นเช้าวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ณ พัทธสีมา วัดพระธรรมกาย มีผู้ปกครองทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ รวมถึงสาธุชนมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรมเริ่มขึ้น ด้วยการเวียนประทักษิณของธรรมทายาททั้งหมด 85 คน แบ่งเป็นรุ่นนานาชาติ. 63 คน และรุ่นโรงเรียนนานาชาติ 22 คน โดยมีคณะประธานอันเชิญไตรคุณธรรม 11 ไตร จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมา วันทาพระประธาน พิธีขอขมา และมอบผ้าไตรแก่ธรรมทายาท ต่อด้วยพิธีขอบรรพชา โดยมี พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) วัดราชโอรสาราม

ต่อด้วยพิธีถวายบาตร และเครื่องไทยธรรมแก่สามเณรธรรมทายาท และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ทั้งนี้พิธีอุปสมบทธรรมทายาทมีด้วยกัน 2 วัน คือ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม และบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ต่อจากนั้นในวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม นี้ พระธรรมทายาทรุ่นนานาชาติทั้งหมดจำนวน 63 รูป จะขึ้นปฏิบัติธรรม ณ สวนสุขสันโดษ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองในการเป็นสมณะให้สมบูรณ์ เกี่ยวกับความรู้ และข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาได้อย่างเต็มที่ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013791839281718 Mins