ค่ายคุณธรรม

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2550

     ผู้อำนวยการเขตการศึกษาอ่างทอง ปลิดา กุลรุ่งโรจน์ นำทีมครูอาจารย์ และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอ่างทอง 47 โรงเรียน จำนวน 440 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูอาจารย์กว่า 60 คน และนักเรียนชาย 107 คน หญิง 267 คน เข้าอบรมแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.อ่างทอง ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องสัมมนา SPD7E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ.2550

    หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การศึกษาพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม มารยาทชาวพุทธ พระคุณบิดามารดา วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น การดูแลสุขภาพตนเอง และเทคนิคการเรียนหนังสือให้เก่ง นอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษาบริเวณวัด เรียนรู้ระบบงานอาสาสมัครอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว เกิดความศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำมารู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีปัญญาและความพากเพียรในการเรียน และการทำความดี รู้จักการปฏิบัติตนกับบุคคลในสถานะต่างๆให้เหมาะสม และเป็นแกนนำของโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสมาอบรมต่อไปได้

และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีโครงการต่อเนื่องขึ้นอีก 4 รุ่นด้วยกัน ซึ่งมีนักเรียนมารับการอบรมกว่า 12,000 คน นับเป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเริ่มจุดประกายคุณธรรมจากจุดเล็กๆ ที่สำคัญของสังคม ซึ่งจะขยายตัวเป็นวงกว้างต่อไปในอนาคต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012855231761932 Mins