หล่อเทียนพรรษามหามงคล

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2550

     วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีหล่อเทียนปฐมฤกษ์ เป็นทียนชนวนพรรษาประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรนาโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณมนวิภา ประชัญคดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นการจรรโลง ประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชากันมา และเป็นผู้อุปัฎฐากพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นเครื่องใช้ในกิจของสงฆ์ยามฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งการหล่อเทียนมหามงคลในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับพลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ โดยจะส่งมอบในวันที่ 23 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550 นี้ เพื่อนำไปถวายให้กับพระสงฆ์และสามเณรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011365532875061 Mins