บิณฑบาตช่วย 266 วัด

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2550

        คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,099 รูป เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ข่วง(ขอ-ไข่ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ลาน) ประตูท่าแพ ถึง สี่แยกวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพิธีเริ่มด้วย นาย ชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานอริยประเพณี “ การตักบาตร ” อันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสงบร่มเย็นของแผ่นดินไทย ให้คงอยู่ตลอดไป และที่สำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างและกิจกรรมของเยาวชนนักเรียน นักศึกษาผู้เป็นทายาทของประเทศไทย และ อนาคตของชาติ

จากนั้น นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานกัลยาณมิตร สายพิณ สุคันธา ประธานศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา กล่าว ถวายกองทุนการศึกษาพระบาลี ในนามของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน 16 สำนักเรียน ใน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสงฆ์ ให้ศีล ประธานเจ้าภาพอุปถัมภ์ กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำถวายผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ เจ้าภาพร่วมถวายไทยธรรมและกองทุนการศึกษาแด่คณะสงฆ์

 

ต่อจากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร และแปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรล้านนาและธุดงคสถานล้านนา สหพันธ์รวมใจไทยรวมทั้งชาติ สมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมสันติพัฒน์ ชมรมพุทธศาสตร์ล้านนา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,099 รูป มารับบิณฑบาตในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความปลื้มปิติใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.089724234739939 Mins