อย่าเอาความโกรธนำหน้า

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2553

sp530807.jpg

อนตฺถชนโน โกโธ โกโธ จิตตปฺปโกปโน
ความโกรธก่อความพินาศ ความโกรธทำให้จิตกำเริบ

(องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙)

 

เมื่อความไม่พึงใจบังเกิด

อย่าเอาความโกรธนำหน้า

จงเอาดวงปัญญา

และเมตตาธรรมนำหน้าเสมอ

 

ความโกรธ ไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด

ความโกรธ ทำให้ทุกสิ่งพังทลาย

จิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย

ดวงใจมืดมิดหาทางออกไม่เจอ

 

ให้เถิด ให้อภัย

ให้อภัยก่อน สุขก่อน

ให้อภัยเร็ว สุขเร็ว

ให้อภัยทันที สุขทันที

 

เพราะหนึ่งครั้งที่ให้อภัย

คือปลดกองไฟออกจากใจหนึ่งกอง

ไฟแห่งความโกรธเกลียดจึงลดลง

กระแสเย็นแห่งเมตตาธรรมจึงเพิ่มขึ้น

 

ดวงใจจึงเปิดโอกาสให้เรื่องเย็นๆ สิ่งดีๆ เข้ามาแทนที่

ใจดวงนี้จึงฉ่ำไปด้วยความเยือกเย็น

เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016672666867574 Mins