เพียรมาก

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2549

 

 

เมียมากจุ่งระมัดหมั้น                  ตัวตน

มันย่อมหามนต์ดล                   คิดร้าย

รักนักมักหลงกล                     การเสน่ห์

ควรประหยัดหย่าหง้าย             จักสิ้นเสียตัว

 Total Execution Time: 0.011941933631897 Mins