บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2556

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, สวดสรรเสริญคุณยาย, วัดพระธรรมกาย, น้อมจิตกราบบูชา

 

 

     น้อมจิตกราบบูชา 

มหาอุบาสิกาจารย์

ก่องแก้วนฤพาน    

ยอดทหารพระทศพล

    สืบทอดธรรมธาตุ 

มุ่งประกาศทางมรรคผล

ศิษย์เอก พระมงคล-   

เทพมุนี มิแปรผัน

    เป็นหนึ่งไม่มีสอง 

นามเกริกก้องคุณยายจันทร์

ขนนกยูง ทุ่มชีวัน   

ทำวิชชาพิชิตชัย

    อดทนและเข้มแข็ง 

มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส

โกฏิเพชรในภพไตร  

เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์

    เป็นยอดกตัญญู      

น้อมนบครูทุกวันวาร

เชื่อมวิชชาพระนิพพาน  

ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม

    รวมศิษย์พลิกผืนนา  

สถาปนาให้เลิศล้ำ

วัดพระธรรมกายนำ    

ธรรมขยายหทัยชน

    ธารใดในโลกหล้า   

รวมมหานทีดล

เทียบธารกรุณย์มน    

แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย

    ยอดปฏิมากร     

เอกบวรสมใจหมาย

หาเทียบสองมือยาย   

ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา

    ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์ 

ให้ระลึกและพึ่งพา

ศิษย์ดั่งสกุณา  

ได้อาศัยใต้บารมี

    กลางยายใสพิสุทธิ์   

เปรียบประดุจพระเจดีย์

กายธรรมทับทวี              

อสงไขยอเนกนันต์

    ด้วยบุญกุศลล้ำ 

วรธรรมคุณยายจันทร์

คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน  

สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์

    ธรรมใดคุณยายซึ้ง 

ขอศิษย์ถึงทุกชีวี               

ตามติดบ่มความดี

ทุกภพชาติพิฆาตมาร

    เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์  

บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล

สืบทอดอุดมการณ์       

ปณิธานธาตุธรรมา

    แผ่ขยายวิชชาเลิศ      

ให้บรรเจิดทั่วโลกา

ศิษย์มั่นคำสัญญา        

แทนมาลาบูชาคุณ ฯ

 

 

Homage to the Master Nun Chand Khonnokyoong

     Nom jit grabbucha 

maha ubasika jarn 

Gong gaew na rue paan    

yod tahan pra totsapon 

     Serb tod tamma taat  

mung pragaat taang mak pon 

Sit aek pra mong kon    

tep mu ni mi prae paan 

      Ben nueng mai mee song   

naam greuk gong khun yai Jaan 

Cheum witcha pra nipparn   

pu saang saan tawan tam 

      Oad ton lae khaem khaeng 

mana graeng pi sut sai 

Gote pet nai pob dry    

piang set huang khong duang maan 

     Ben yod gadun you     

nom nob kruu took wan waan 

Cheum witcha pra nipparn  

pu saang saan tawan tam 

     Ruam sit plik puen naa  

sataa pana hai lert lam

Wat pra tammagai nam  

tam kayai hatai chon 

     Tarn dai nai loke lah 

ruam mahaa nathee done

Tiap tarn ga rune mon 

khae set siaow nam jai yai 

     Yod patimagorn    

eak ba worn som jai maai 

Ha tiab song mue yai                

pu pan gai haeng tammaa 

     Yai ben chen po pruek 

hai ralerk lae pueng pa 

Sit dang sakunaa    

dai a sai dai baramee   

     Glang yai sai pisut           

briab bra dut pra jedi 

Gai tam tab tawee  

asongkai anek nun 

     Duai boon guson lam

wara tam khun Yai Jaan 

Kum sith tukk khuen wan

suk sith tueng tuk chee wee

     Tam dai khun Yai seung 

kor sith tueng tuk chee wee 

Dam dit boam kwam dee 

tuk pob chaat pi kaad marn 

     Biam duay tammarit              

boon sak sit maha saan 

Sueb tawt u dom garn    

pa ni taan taat tamma 

     Pae ka yai witcha lert 

hai ban jerd tua lo ga 

Sit man kham sanya     

taen maa laa buchaa khun 

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02188579638799 Mins