บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2556

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, สวดสรรเสริญคุณยาย, วัดพระธรรมกาย, น้อมจิตกราบบูชา

 

 

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
น้อมจิตกราบบูชา
มหาอุบาสิกาจารย์
ก่องแก้วนฤพาน
ยอดทหารพระทศพล
สืบทอดธรรมธาตุ
มุ่งประกาศทางมรรคผล
ศิษย์เอก พระมงคล-
เทพมุนี มิแปรผัน
เป็นหนึ่งไม่มีสอง
นามเกริกก้องคุณยายจันทร์
ขนนกยูง ทุ่มชีวัน
ทำวิชชาพิชิตชัย
อดทนและเข้มแข็ง
มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส
โกฏิเพชรในภพไตร
เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์
เป็นยอดกตัญญู
น้อมนบครูทุกวันวาร
เชื่อมวิชชาพระนิพพาน
ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม
รวมศิษย์พลิกผืนนา
สถาปนาให้เลิศล้ำ
วัดพระธรรมกายนำ
ธรรมขยายหทัยชน
ธารใดในโลกหล้า
รวมมหานทีดล
เทียบธารกรุณย์มน
แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย
ยอดปฏิมากร
เอกบวรสมใจหมาย
หาเทียบสองมือยาย
ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา
ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์
ให้ระลึกและพึ่งพา
ศิษย์ดั่งสกุณา
ได้อาศัยใต้บารมี
กลางยายใสพิสุทธิ์
เปรียบประดุจพระเจดีย์
กายธรรมทับทวี
อสงไขยอเนกนันต์
ด้วยบุญกุศลล้ำ
วรธรรมคุณยายจันทร์
คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน
สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์
ธรรมใดคุณยายซึ้ง
ขอศิษย์ถึงทุกชีวี
ตามติดบ่มความดี
ทุกภพชาติพิฆาตมาร
เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์
บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล
สืบทอดอุดมการณ์
ปณิธานธาตุธรรมา
แผ่ขยายวิชชาเลิศ
ให้บรรเจิดทั่วโลกา
ศิษย์มั่นคำสัญญา
แทนมาลาบูชาคุณ ฯ

 


Homage to the Master Nun Chand Khonnokyoong

 

Nom jit grabbucha
maha ubasika jarn
Gong gaew na rue paan
yod tahan pra totsapon
Serb tod tamma taat
mung pragaat taang mak pon
Sit aek pra mong kon
tep mu ni mi prae paan
Ben nueng mai mee song
naam greuk gong khun yai Jaan
Cheum witcha pra nipparn
pu saang saan tawan tam
Oad ton lae khaem khaeng
mana graeng pi sut sai
Gote pet nai pob dry
piang set huang khong duang maan
Ben yod gadun you
nom nob kruu took wan waan
Cheum witcha pra nipparn
pu saang saan tawan tam
Ruam sit plik puen naa
sataa pana hai lert lam
Wat pra tammagai nam
tam kayai hatai chon
Tarn dai nai loke lah
ruam mahaa nathee done
Tiap tarn ga rune mon
khae set siaow nam jai yai
Yod patimagorn
eak ba worn som jai maai
Ha tiab song mue yai
pu pan gai haeng tammaa
Yai ben chen po pruek
hai ralerk lae pueng pa
Sit dang sakunaa
dai a sai dai baramee
Glang yai sai pisut
briab bra dut pra jedi
Gai tam tab tawee
asongkai anek nun
Duai boon guson lam
wara tam khun Yai Jaan
Kum sith tukk khuen wan
suk sith tueng tuk chee wee
Tam dai khun Yai seung
kor sith tueng tuk chee wee
Dam dit boam kwam dee
tuk pob chaat pi kaad marn
Biam duay tammarit
boon sak sit maha saan
Sueb tawt u dom garn
pa ni taan taat tamma
Pae ka yai witcha lert
hai ban jerd tua lo ga
Sit man kham sanya
taen maa laa buchaa khun
 

** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051760156949361 Mins