ชุมพร จัดบรรพชายุวธรรมทายาท ถวายในหลวง

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2549

        ด้วยความพร้อมใจอันเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กิจกรรมดี ๆ เป็นบุญกุศล และได้ประโยชน์จึงเกิดขึ้นมากมายในที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการสร้างความดีงามน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน

และจากทางภาคใต้ที่ธุดงคสถานชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง จึงจัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 3 จำนวน 119 รูปขึ้น ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ ธุดงคสถานชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

           สำหรับยุวธรรมทายาทนั้น เป็นเยาวชนที่ใช้เวลาในระหว่างการปิดภาคเรียน เพื่อเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เป็นทายาททางธรรมที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งจักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังคุณธรรมความดีต่าง ๆ ให้เกิดมีขึ้นได้ในตนเองตั้งแต่ยังเด็ก จากการทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา

การบรรพชาในครั้งนี้ได้รับความเมตตาโดยมีพระครูบุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร วัดบางลึกเป็นพระอุปัชฌาย์ และประธานฝ่ายฆราวาส คือ คุณอำนวย บัวเขียว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มีผู้ปกครองสามเณรยุวธรรมทายาทและสาธุชน มาร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน มีพิธีฉลองสามเณรใหม่ในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน รวมทั้งจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในวันเดียวกันด้วย และโครงการอบรมในปีนี้สิ้นสุดในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549

พิธีบรรพชายุวธรรมทายาทในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำหรับการบวชธรรมทายาทนั้น..เป็นการเข้ามาบวชทั้งกายและใจ เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ได้รู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของร่มกาสาวพัสตร์อย่างแท้จริง สำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ บุญกุศลที่ได้รับทั้งแก่ตนเองและหมู่ญาติ รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมจัดให้มีการบวชขึ้น ย่อมจักเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084559917449951 Mins