วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2557

 

วันแรงงานแห่งชาติ

                

     วันที่  1  พฤษภาคม  ของทุกปี  เป็นวันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดประจำปีของผู้ใช้แรงงาน  เป็นวันหยุดประจำปีของผู้ใช้แรงกายทำงานทุกสาขาอาชีพ แรงงานทุกระดับ  ถือว่าเป็นผู้เสียสละสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย  หากขาดแรงงานที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญแต่ละสาขา  การพัฒนาประเทศก็จะทำได้ยาก  อย่างเช่นการสร้างถนนหนทาง  เส้นทางคมนาคม หากขาดแรงงาน ช่างผู้เชี่ยวชาญเราคงไม่มีทางด่วนยกระดับ  ไม่มีถนนสำหรับขนส่งสินค้าไปสู่ทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานระดับไหนก็ตาม  เราสามารถวางผังชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม  ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากล่าวคือ   

 

   

 ( พนักงานเก็บขยะเทศบาล เป็นงานที่หนักและต้องอดทนจริงๆ )      

     หนึ่ง  รู้จักตั้งความคิดในเชิงบวก  ไม่น้อยใจในโชคชะตา  แต่ให้ภูมิใจในอาชีพของตน  สมมติว่าเราเป็นลูกจ้างกวาดขยะบนท้องถนน  ขอให้คิดในเชิงบวกเชิงกุศล  มีความสุขกับการทำงานแล้วตั้งจิตอธิฐานว่า  ความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะกวาดขยะให้ถนนสะอาดทุกซอกมุม  ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนได้เจอแต่บ้านเมือง ถนนหนทางที่สวยงาม  สะอาดทุกวันให้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค  มีพลังแรงกายมหาศาล  ทำงานได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิต     

 

                                                 

( ปัดกวาดลานวัด ทำให้ขจัดอาสวะกิเลสออกจากใจ )      

     สอง  ตามมหลักพระพุทธศาสนา  สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว  ทำอย่างไรได้อย่างนั้น  หากเอาแรงกายไปทำบุญกุศลปัดกวาดลานวัดให้สะอาดร่มรื่น  ก็จะอานิสงส์ให้เราเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามผ่องใส  มีร่างกายที่แข็งแรงได้สัดส่วนปราศจากโรค  แต่หากทำด้วยแรงกายอย่างเดียว  เราก็จะขาดแรงทรัพย์ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ  

     เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นผู้มีรายได้น้อย  ก็ต้องแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  อีกส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็นและสร้างบุญกุศล  บริจาคทานอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์จะขาดมือ  ต้องหาทรัพย์ได้  ใช้ทรัพย์เป็น 

 

( ใส่บาตรพระทุกเช้า ชีวิตจะได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามา )

     หากเป็นหญิงต้องตั้งใจว่า  เราต้องทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ  ที่หน้าบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ไปทำบุญที่วัดไกล้บ้านทุกวันพระหรือในวันหยุดเมื่อสั่งสมบุญมากเข้าเราจะมีทั้งร่างกายที่แข็งแรง  มีทรัพย์สมบัติใช้ได้อย่างเต็มมือ     

 

     

( ลูกผู้ชายอย่างน้อย ต้องได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดาสักครั้งในชีวิต )    

    หากเป็นชายก็ต้องตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องบวชให้ได้อย่างน้อย  1  พรรษา  เพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา และสั่งสมบุญติดตัวได้ถึง  64  กัป  ถ้าตั้งใจบวชรักษาศีล  227  ข้อได้บริสุทธิ์  และนั่งสมาธิ  ประพฤติธรรมทุกวัน 

 

             

( การสั่งสมบุญ เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และบริวารสมบัติ ผู้ใดหมั่นทำแต่กรรมดี ผู้นั้นมีสุคติเป็นที่ไป ) 

    หากปราถนาจะเป็นผู้มีทรัพย์มาก  มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ก็ต้องเอาทั้งแรงกาย  แรงทรัพย์และแรงใจที่งดงาม  เลื่อมใสในพระรัตนตรัยสร้างบุญกุศลให้เต็มที่  ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามขอเพียงเป็นอาชีพสุจริต  ถูกต้องตามข้อกฎหมายและศีลธรรม

 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

   28/4/57

 

 

 Total Execution Time: 0.0014698664347331 Mins