อย่าไปท้อ

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
♡อย่าไปท้อให้ทำความเพียรกันต่อไปนะ
บางทีเรานั่งไปแล้วดูเหมือนไม่ก้าวหน้า
ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่
การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้า
แต่ถ้าเราฝึกกันไปทุก ๆ วัน มันก้าวไปข้างหน้า
ทั้งนั้น แต่มันอาจจะช้าหน่อย
 

♡การที่เราค่อย ๆ เดิน แม้มันจะช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเรา
ไม่เดินมันก็อยู่กับที่ ไปไม่ถึงเป้าหมาย
ก็แปลว่า ถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้
อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเอง แล้วอย่างนี้มันจะถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างไร
 

♡เราต้องฝึกนะ เราถึงจะสมหวังในชีวิต
คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ซึ่งมันมีเพียงประการเดียว
คือ หยุดกับนิ่ง
 

♡คุณครูไม่ใหญ่♡
    5ธ.ค.2547
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015906584262848 Mins