วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสอง

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

 

 

 วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสองต้องเป็นแบบบูรณาการ

 


               วิธีปฏิบัติเป็นแบบบูรณาการมีความหมายอย่างไร

  
               หมายความว่า ในขณะที่ทำมาหากินเพื่อให้ตั้งหลักฐานได้ คนเราก็จำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนสั่งสมบุญควบคู่กันไปด้วย นั่นคือขณะที่พยายามปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 คนเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 ควบคู่กันไปด้วย เป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 นั้นเราจะเห็นผลในชาตินี้ส่วนเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 จะออกผลต่อเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วเหตุใดจึงต้องปฏิบัติทั้ง 2 วิธีควบคู่กันไป

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012863675753276 Mins