ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

 

 

              1. ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้วันตายของตนล่วงหน้า ถ้าคอยให้ตั้งหลักฐาน
มั่นคงเสียก่อน จึงคิดทำทาน รักษาศีล หรือบางคนคิดว่าคอยให้เกษียณอายุเสียก่อน จึงค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรม บุคคลที่มีความคิดในทำนองนี้ ถือว่าประมาท เพราะถ้าเขาต้องจบชีวิตในวัยเยาว์ หรือวัยหนุ่มสาวหรือจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งๆ ที่ยังไม่หมดอายุขัย เขาก็หมดโอกาสั่ง สมบุญเพื่อไปสู่สุคติโลก สวรรค์

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0039416035016378 Mins