ต้องรู้จักฝังขุมทรัพย์ 2 วิธี 1

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ต้องรู้จักฝังขุมทรัพย์ 2 วิธี 1


             การฝังขุมทรัพย์ หมายถึงอะไร


             การฝังขุมทรัพย์ในบริบทนี้ หมายถึง การเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั่นเอง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ


          เก็บเป็นทรัพย์หยาบเอาไว้ใช้ในชีวิตนี้ การเก็บเป็นทรัพย์หยาบนี้แต่ละคนแต่ละยุค สมัย ก็ยังมีวิธีเก็บแตกต่างกันออกไปอีก ไม่ว่าใครจะมีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการเก็บทรัพย์หยาบเพียงใด การเก็บวิธีนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนัก และเจ้าของทรัพย์ได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บทรัพย์ด้วยวิธีนี้น้อยเหลือเกินกล่าวคือ ใน สมัยโบราณ ผู้มีทรัพย์บางคนก็ฝังทรัพย์ไว้ใต้ดินเป็นอย่างดีในที่ลึกจรดน้ำ จึงเป็นเหตุให้ขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไปก็มี บางคนลืมที่ฝังก็มี บางกรณีพวกนาคก็มาเคลื่อนย้ายเอาไปก็มี บางกรณีพวกยักษ์ก็มาลักเอาไปก็มี หรือบางกรณีทายาทเหลือขอก็มาแอบขโมยขุดเอาไปก็มี และที่ร้ายกว่านั้น ก็คือเมื่อเจ้าของทรัพย์หมดบุญ (หมายถึงบุญที่ทำให้เกิดโภคทรัพย์) ทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด แม้แก่ผู้เป็นเจ้าของเลย


     สำหรับใน สมัยปัจจุบัน ผู้ที่หาทรัพย์มาโดยชอบธรรม ย่อมจะไม่นำไปฝังดังเช่นคนโบราณ (ยกเว้นพวกประกอบอาชีพผิดกฎหมาย) แต่จะมีวิธีเก็บหลากหลายแตกต่างกันไป เช่นบางคนก็นำไปฝากธนาคารของรัฐซึ่งมั่นใจว่าปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับต่างประเทศก็ทำให้ค่าของเงินลดลงได้ หรือบางคนนำไปเล่นหุ้น เมื่อราคาหุ้นตกก็อาจถึงสิ้นเนื้อประดาตัวหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวชนิดไม่คาดฝัน หรือบางคนนำไปซื้อบ้านหรือที่ดินเงินผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อออมทรัพย์อย่างหนึ่งในปัจจุบัน แต่ก็อาจถูกนายทุนโกงไป ซึ่งนอกจากจะทำให้สูญทรัพย์จำนวนมากไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว บางคนยังกลายเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่ตนกู้ยืมเงินมาอีกด้วยโดย สรุปก็คือ การเก็บทรัพย์ไว้ในลักษณะที่เป็นทรัพย์หยาบ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีความจำเป็นและมีประโยชน์ในคราวที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตก็ตาม แต่ก็ไม่รับประกันความปลอดภัยนัก และถ้ายิ่งเก็บสะสมไว้มากๆ ในลักษณะที่ตั้งใจเก็บไว้เป็นมรดกของตระกูล เป็นมรดกสำหรับลูกหลาน โดยที่เจ้าของทรัพย์ไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ในชีวิตนี้อีก ก็กล่าวได้ว่าทรัพย์นั้นมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่เจ้าของทรัพย์นั้นเลย บางกรณีทรัพย์นั้นยังเป็นสาเหตุแห่งการพิฆาตฆ่าฟันกันระหว่างทายาท ผู้มีส่วนรับมรดกของตระกูลอีกต่างหาก

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.040607102711995 Mins