ผู้จุดประกายเครือข่ายกัลยาณมิตร

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

ผู้จุดประกายเครือข่ายกัลยาณมิตร

 


           ทำไมจึงต้องมีผู้จุดประกายให้เกิดเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน


           เหตุที่ต้องมีผู้จุดประกายให้เกิดเครือข่ายกัลยาณมิตร ก็เพราะว่าเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบันได้ล้มลงไปพังพาบจนยากที่จะรวมกันทำงานเป็นเครือข่าย มาเป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้ว ทุกวันนี้กล่าวได้ว่าแต่ละสถาบันต่างก็อยู่อย่างอิสระ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเครือข่ายดังที่เคยปฏิบัติมาแต่กาลก่อน อาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายอยู่บ้างในบางแห่ง แต่ก็เฉพาะ 2 ถาบันเท่านั้น ไม่ครบ 3 สถาบัน เช่น บ้านกับโรงเรียนส่วนโรงเรียนเด็กโตกับวัดนั้นแทบจะไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันเลย บางโรงเรียนทั้งๆ ที่อาศัยอาณาบริเวณของวัดเป็นที่ตั้ง และชื่อโรงเรียนก็เป็นชื่อเดียวกับวัด แต่ก็มีผู้บริหารโรงเรียนเสนอให้มีการตัดคำว่า "วัด" ออกจากชื่อโรงเรียนของตน เสมือนหนึ่งมีความรังเกียจว่า คำว่า "วัด" นั้นจะทำให้ ใครเสียศักดิ์ศรี


            อีกประการหนึ่ง ผู้คนที่ได้ดิบได้ดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มี เป็นนายพลก็มาก เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่น้อย ล้วนเติบโต มาจากข้าวก้นบาตรพระ และโรงเรียนวัดมีอยู่มากมายสถาบันวัดที่ยังคงความสัมพันธ์กับ สถาบันครอบครัวอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งคราว ก็เฉพาะในโอกาสที่ญาติโยมมาใช้บริการฌาปนสถาน เมื่อการฌาปนกิจเสร็จสิ้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ถาบันก็เป็นอันจบสิ้นลง นี่คือลักษณะการเข้าวัดของญาติโยมส่วนมากในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้านอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การออกบิณฑบาตของพระภิกษุ และการใส่บาตรของญาติโยม


             ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวนี้ ญาติโยมย่อมไม่ได้รับร พระธรรมลึกซึ้งถึงขั้นที่จะปฏิรูปความเห็นผิดได้ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ชอบใส่บาตร หรือใส่บาตรเป็นประจำ อาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงแล้ว หรืออาจจะเป็นบุคคลที่มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิผสมคละเคล้ากันอยู่ก็ได้ เข้าทำนองที่เรียกกันว่า "วัดก็เข้า เหล้าก็กิน" นั้นมีอยู่ด้วยเหตุที่สภาพสังคมปัจจุบันยังมีมิจฉาทิฏฐิชนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่จะสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ในชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เว้นเสียแต่ว่าจะมีบุคคล ซึ่งเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของผู้คนในหมู่บ้าน และชุมชน ออกมาจุดประกายชักชวนชี้นำ ขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็ต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละในด้านต่างๆ เช่น เวลา และทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น จึงมีคำถามตามมาว่าใครจะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012055476506551 Mins