คนทุกข์อย่าหยาม

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2549

 

ไม้ล้มจักค่ามให้                               ดูการ

คนท่าวล้มข้ามพาน                          ห่อนได้

เสือผอมอย่าอวดหาญเข้าผลัก             เสือแฮ

พาลประทุษฐ์ตกไร้อย่าได้                  ทำคุณ

 Total Execution Time: 0.0011195659637451 Mins