คำถวายผ้าไตรจีวร พร้อมคำแปล

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

คำถวายผ้าไตรจีวร พร้อมคำแปล

คำถวายผ้าไตรจีวร พร้อมคำแปล

 

คำถวายผ้าไตรจีวร

          อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ติจีวะรานิ,สะปะริวารานิ,ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะสุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

 

 

คำแปล

          ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ,ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย,ผ้าไตรจีวร,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,แด่พระภิกษุสงฆ์,ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,ผ้าไตรจีวร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ตลอดกาลนานเทอญ.

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028579350312551 Mins