คำขอขมาบวช (อุกาสะ)

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

คำขอขมาบวช (อุกาสะ)

คำขอขมา บวช (อุกาสะ) , ขอบวช , บรรพชา , บวชพระ , อุกาสะ

 

 

          อุกาสะ.....,ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส, กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย, เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้,ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด, ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร, หากข้าพเจ้าทั้งหลาย, ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน, ต่อท่านทั้งหลาย, ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี, ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี, ที่ระลึกได้ก็ดี, ทีระลึกไม่ได้ก็ดี, นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี, ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย, โปรดอโหสิกรรม, งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น, ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้, เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์, เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์, และเพื่อประโยชน์, แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.082291499773661 Mins