คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ

คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ , คำขอบวช , บวชพระ , บรรพชา

 


คำขอบรรพชา (แบบอุกาสะ)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

 มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,

 สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ

 อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต ฯ

    ( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )

อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ


 สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, 

อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,  

ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.ฯ 

(กล่าว ๓ จบ)


สัพพะทุกขะนิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, 

เอตัง กาสาวัง ทัตวา,

ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.ฯ 

(กล่าว ๓ จบ)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012347197532654 Mins