ฝึกมองข้อเสียของตนเอง

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

 

ฝึกมองข้อเสียของตนเอง

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     ฝึกมองข้อเสียของตนเอง 

     คนเราจะมองเห็นคนอื่น มากกว่าเห็นตัวเอง จึงเป็นเหตุทำให้คนส่วนมาก จ้องมองแต่ความผิดของคนอื่น มากกว่ามองความผิดตนเอง เรียกว่าวันหนึ่งๆ แทบจะไม่เคยตำหนิตัวเองเลย ตำหนิว่าแต่คนอื่นทั้งวัน ดังคำที่ว่า 

     "ความผิดของผู้อื่น เห็นได้ง่าย ส่วนความผิดของตน มองเห็นได้ยาก"

     ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ ทุกคนส่วนมาก ย่อมมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ต้องให้คนอื่นบอก หรือไม่ต้องบอกคนอื่น ควรฝึกมองให้เห็นด้วยตัวเอง เห็นแล้วตัวเองเป็นเช่นไร ไม่ดีก็แก้ไขให้ดี ดังคำที่ว่า 

   "มองตนเองให้ออก
   บอกตนเองให้ได้ 
   ใช้ตนเองให้เป็น 
   เห็นตัวเองให้ชัด"

     คนที่มองตัวเอง เป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในใจ เพราะธรรมะ เป็นเหมือนกระจกเงา สะท้อนให้มองเห็นตัวเอง หากเรามองเห็นตัวเองได้ จะมีประโยชน์มาก เพราะจะรู้ว่าตัวเองมีนิสัยดี หรือไม่ดีอย่างไร จะแก้ไขได้ ดีกว่ามองคนอื่น เสียเวลา ไม่มีประโยชน์ และเสียนิสัยอีกต่างหาก ดังคำประพันธ์ ที่ท่านกล่าวไว้ว่า

  ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด
  ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
  ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
  อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย

     พระพุทธเจ้า จึงทรงตรัสสอนพวกเราว่า 

     "อัตตา อัตตะนา โจทะยัตตานัง แปลว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง"

     ดังนั้น เราควรหมั่นเตือนตัวเอง ด้วยตัวเองนี่แหละ ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด

 

 

 Total Execution Time: 0.040375999609629 Mins