ความสุขที่เกิดจากการให้ นอกจากเราต้องเป็นผู้ให้
...อ่านต่อ
จะทำให้บุญเก่า มีโอกาสส่งผลได้ง่าย
...อ่านต่อ
จะทำให้เราสามารถวินิจฉัย หรือคาดการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
จะเกิดพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งจะเกิดเป็นอานุภาพที่สามารถ...
...อ่านต่อ
จะเกิดขึ้นมาใหม่ๆ
...อ่านต่อ
กับการพยายามแก้ไข ข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์
...อ่านต่อ
การเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
...อ่านต่อ
ศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรียนมาในโลกนี้ ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย
...อ่านต่อ
วัยของเรายังหนุ่มแน่น  ยังแข็งแรงอยู่ วัยนี้...พระพุทธเจ้าใช้คำว่า ทหระ ทหารวัยหนุ่ม
...อ่านต่อ
รักษาใจให้สดชื่นเสมอ ในทุกสถานการณ์
...อ่านต่อ
การปฎิบัติธรรมเป็นงานทางใจ ไม่ต้องใช้เเรงเเบกหาม
...อ่านต่อ
ทันทีที่เรานั่งสมาธิคู้บัลลังก์ ดำรงสติให้มั่น
...อ่านต่อ
ธรรมกาย เป็นหลักของพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
จะปรารถนาดีกับใคร ก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
"วันเวลาที่ผ่านไปจนมาถึงวันนี้...ตัวเราเองดีขึ้น เสมอตัว หรือแย่ลงไป
...อ่านต่อ
อาจเหมือนคนไม่ได้ทำการงานอะไร แต่จริงๆ แล้วกำลังทำงานที่แท้จริง
...อ่านต่อ
ไม่ให้ขาดเลย...แม้แต่เพียงวันเดียว เหมือนอากาศ...ที่เราต้องหายใจทุกวัน
...อ่านต่อ
ต้องเหนื่อยยากลำบาก เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำบาก
...อ่านต่อ
เรายังมีสิ่งที่จะต้อง
...อ่านต่อ
และฝึกพูดปิยวาจา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล