เหมือนหลวงพ่อก่อนบวชพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ใหม่ๆ ไปถามวิธีนั่งสมาธิกับท่าน ท่านบอกให้เอาใจไปเก็บไว้กลางท้อง
...อ่านต่อ
ถึงแม้กำหนดนิมิตยังไม่ได้ แต่ศีล ๕ ของเราครบ ศีล ๘ ก็ครบ รักษาศีลได้ครบหมด ก็ได้บุญไปตามส่วน
...อ่านต่อ
อย่าเอามาปนกันระหว่างเรื่องบุญกับเรื่องธุรกิจ เพราะมันคนละเรื่องทำบุญแล้วก็ต้องมีอธิษฐานบารมี เป็นการตั้งเป้าหมาย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางเป็นกลางไว้ เนื่องจากห้ามคนฆ่าสัตว์มันยาก คือ ถ้าห้ามได้ก็ดี แต่ความจริงมันห้ามได้ยาก
...อ่านต่อ
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม กินข้าวก็นึกถึงแต่เกม ปัจจุบันเขาไม่ติดแล้ว
...อ่านต่อ
บาป ยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไร ยิ่งบาป ถึงแม้ว่าไม่ได้ยุ่งกับใคร แต่วันๆนึกถึงแต่หน้าคนนั้นคนนี้โผล่ขึ้นมา อู๊ย...แม่นั่นก็สวย แม่นี่ก็ยิ้มหวาน
...อ่านต่อ
เมื่อมีการปฏิสนธิวิญญาณมาลงรอบเดือนหยุด ก็ถือว่ามีกำหนดชีวิตแล้ว ถ้าเด็กมีอายุในครรภ์สั้นจะบาปน้อยกว่าเพราะใช้ความพยายามในการฆ่าน้อยกว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว
...อ่านต่อ
การเลี้ยงนกไว้ในกรงก็เป็นการทรมานสัตว์อยางหนึ่ง ที่ทำให้นกขาดอิสรภาพ วิบากกรรมนั้นจะทำให้เราจะต้องไปเกิดในยุคสมัยที่สงคราม
...อ่านต่อ
คนรักษาศีลคือคนที่มีความตั้งใจที่จะควบคุมกาย ควบคุมวาจาไม่ให้ทำเดือดร้อนให้กับทั้งตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
บุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาป มันล้างกันไม่ได้ แต่ว่า ถ้าสร้างบุญมากๆในที่สุดบาปก็หมดฤทธิ์ หมดกำลัง ไม่สามารถจะส่งผลร้ายแก่เราได้อีกต่อไป
...อ่านต่อ
และเมื่อเราทำความดีซ้ำแล้วซ้ำอีกติดต่อกัน ผลแห่งความดีในระดับที่สองก็ตามมา คือ บุคลิกจะดีขึ้นอุปมาเหมือนกับได้ใบตองมาห่อของ
...อ่านต่อ
กรรม แปลว่า การกระทำ ขึ้นชื่อว่าการกระทำแล้ว ย่อมมีผลเสมอ เหมือนกับเราอิ่มเพราะกิน ถ้าไม่กิน ก็หิว
...อ่านต่อ
จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้ท่านได้บุญมากๆ ต้องทำอย่างนี้ คือถ้าท่านได้บุญมากๆ
...อ่านต่อ
เหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดี ใครทำชั่วคนนั้นก็ได้ชั่ว
...อ่านต่อ
เรื่องอิจฉาตาร้อนนี่มันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อน ขึ้นๆทุกวัน เพราะฉะนั้น คำถามนี้ดีมากความอิจฉาริษยามันก็มีเหตุมาจากความผิดหวังนั่นแหละ
...อ่านต่อ
จำไว้เลยใครที่มีนิสัยชอบอิจฉาชาวบ้าน คนขี้อิจฉา คือคนที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี คือ ไม่อยากให้คนอื่นทำความดี เพราะฉะนั้น มโนภาพที่อยู่ลึกๆในใจของเขาตลอดเวลาหรือความนึกคิดของเขา
...อ่านต่อ
ชาวพุทธเป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ใช่คนงมงายเชื่อง่าย การที่คนใดคนหนึ่งจะเลือกใครมาเป็นศาสดาที่เคารพตนนั้น ที่ถูกต้องแล้วเขาควรจะต้องคำนึงถึงประวัติศาสดานั้นๆ เสียก่อน
...อ่านต่อ
มนต์ หมายถึง พุทธมนต์ เป็นโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้
...อ่านต่อ
ที่มาของการสวดมนต์เช้า-เย็น ก่อนนั่งสมาธินั้น คือสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์มักให้โอวาทแก่ พระภิกษุและประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็น
...อ่านต่อ
ผลในชาตินี้ ทางการแพทย์ยืนยันว่าใครที่บริคจากโลหิตไป ร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโลหิตที่บริจาคไป
...อ่านต่อ
ทางที่ดีเมื่อจะทำบุญควรให้เป็นบุญล้วนๆ คือ ครบองค์ประกอบ ทั้ง ๔ ข้างต้นนั่นแหละ และทำให้สม่ำเสมอ อย่าเปิดโอกาสให้บาปเก่าๆในชาติก่อนๆ ส่งผลได้เป็นอันขาด ชีวิตของเราจะได้มีความสุขราบรื่นตลอดไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล