งานบุญวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
๑. กิจกรรม “การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑ ล้านจบ ๒. กิจกรรม “พิมพ์พระของขวัญ รุ่น บรรลุธรรม” ๓. กิจกรรม “จัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา” ๔. กิจกรรม “เปิดฉายภาพยนตร์ ๕ มิติ
...อ่านต่อ
-พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ -พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนแด่คณะสงฆ์ -พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น “บรรลุธรรม” -พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล และถวายเทียนแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ๒.พิธีถวายประทีปโคมไฟและผ้าอาบน้ำฝน แด่คณะสงฆ์ ๓.พิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑.หล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ ๒.สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ๓.พิมพ์พระของขวัญ รุ่น “บรรลุธรรม” ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่น IDOP14 ได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหาร (ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๗ รูป จาก ๑๑ สัญชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
๑.พิธีมุทิตาสักการะผู้สอบผ่าน เปรียญธรรม ๙,๖,๓ ประโยคและบาลีศึกษา ๙,๖ ๒.พิธีปวารณาถวายจตุปัจจัยแด่พระบวชใหม่ ๓.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายแด่วัดทั่วประเทศ ๔.พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
๑.พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ ๑๔ ๒.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ และกิจกรรมงานบุญ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ ๑๕๐ รูป ถวายกำลังใจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และร่วมหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายแด่วัดทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม ธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ ๕๐๐ รูป ส่งเสริมศีลธรรมสถาบันครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมงคลพุการาม และวัดสว่างภพ จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันรวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง