สุขสามเณรเมื่อกลับถึงที่พักแล้ว ก็ตั้งใจนั่งสมาธิอยู่ในห้องตามลำพัง ด้วยอานุภาพบุญของสามเณรทิพยอาสของท้าวสักกะได้เกิดอาการร้อนขึ้น
...อ่านต่อ
พระเถระก็ได้หาโอกาสเเวะเวียนมารับบาตรบ้าง มาให้ธรรมะบ้างกับครอบครัวของหนูน้อยเป็นประจำ เพราะเห็นว่าทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
พระราชาประทานทรัพย์ให้ 1000 หนึ่งพร้อมกับอนุโมทนาในบุญพิเศษที่นายภัตตภติกะได้ทำในครั้งนี้ด้วย ทรงพระราชทานโภคะเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
การถวายไม่ให้เหลือหมายถึง ไทยธรรมมีอยู่เท่าไหร่ก็ถวายให้หมด คือถวายหมดทั้งวัตถุที่มีอยู่และทุ่มเทจนหมดใจ มีใจประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
คันธเศรษฐีเห็นว่าชายหนุ่มชาวชนบท เป็นคนพูดจริงทำจริง จึงให้เงื่อนไขว่า หากอยากกินจริงๆต้องทำงานรับจ้าง 3 ปีเต็ม โดยไม่ขาดตกบกพร่องและจะได้ให้อาหารที่อร่อยที่สุดถาดหนึ่ง
...อ่านต่อ
หนุ่มชาวชนบทจึงบอกสหายชาวเมืองว่า อยากกินอาหารในถาดของท่านเศรษฐีเหลือเกิน สหายชาวเมืองรีบห้ามว่า อย่าพูดอย่างนั้นเลยเพื่อนยาก
...อ่านต่อ
ในอดีตกาลมีเศรษฐีประจำ เมืองพาราณสีคนหนึ่ง ชื่อคันธเศรษฐี เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากพร้อมด้วยข้าทาสบริวาร วันๆไม่ต้องทำมาหากิน
...อ่านต่อ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีหลาวสาวตัวน้อย ๆ คนหนึ่ง วันหนึ่งพี่เลี้ยงของหลานสาวท่านอนาถบิณฑิกะ
...อ่านต่อ
เราจะนึกไม่ถึงเลยว่า ท่านเศรษฐีเดินร้องไห้จากบ้านไปถึงวัดพระเชตวัน เพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในเมืองสาวัตถี เมื่อมีใครปรารถนาจะถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จะต้องมาเชิญท่านผู้มีบุญ ๒ ท่านไปร่วมด้วยเสมอเลย
...อ่านต่อ
ท้าวสักกเทวราช เห็นด้วยทิพพจักขุ คือมองมาเลย เพราะสิ่งที่นางจูฬสุภัททาทำ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
...อ่านต่อ
“ ธรรมดาบุคคลทั้งหลาย ย่อมหวั่นไหวต่อการสรรเสริญ” คือใครสรรเสริญ แก้ม หน้าแทบแตก
...อ่านต่อ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้คัดเลือกทนาย ๘ ท่าน คือ ท่านคิดแล้วว่า การไปครองเรือน
...อ่านต่อ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีสหายคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีชื่อว่า อุคคะ อยู่ในเมืองอุคคนคร
...อ่านต่อ
การเป็นผู้ฟังธรรมด้วยความเคารพธรรมะ คือ ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
เมื่อทรงเล่าเรื่องในอดีตจบแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาอย่างนี้ว่า “ ผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะ หรือไม่มีศิลปะก็ตาม
...อ่านต่อ
ชายหาฟืนกล่าวกับภรรยาแล้วก็ยังไม่กินเนื้อไก่ ยังรีรออยู่ ที่จริงมันน่าจะหมดปัญหาไปตั้งแต่ตอนนี้ รีบๆ
...อ่านต่อ
ในขณะที่ท่านเศรษฐี กล่าวคำว่า ให้ เท่านั้น สิริก็เคลื่อนจากหงอนไก่ไปประดิษฐานอยู่ที่ดวงแก้วมณี
...อ่านต่อ
ตั้งแต่นั้นมา ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ได้มียศเหมือนเดิมและมีทรัพย์มากกว่าเดิมอีก ๑๘ โกฏิ ในครั้งนั้น มีพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งสามารถดูลักษณะสิริได้ว่า
...อ่านต่อ
ในอดีตกาลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ ณ กรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงพาราณสี ได้รับการเลี้ยงดูเสมือนเป็นพระราชกุมาร คือ เป็นสุขุมาลชาติเลย
...อ่านต่อ
ครั้งนั้นที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีเทวดามิจฉาทิฏฐิตนหนึ่ง สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล